YILDIZ SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ (KULÜBÜ) TÜZÜĞÜ


I-KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI:


Madde 1- Derneğin adı "Yıldız Sosyal Hizmetler Derneği (Kulübü)"'dür. İzleyen maddelerde, Yıldız Sosyal Hizmetler Derneği (Kulübü) 'Dernek' kısa adıyla anılmıştır.

DERNEĞİN MERKEZİ ve FAALİYET ALANI:


Madde 2 - Derneğin merkezi İstanbul' dadır. Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda merkez, şube, temsilcilikler ve iktisadi işletmeleri ile ülke çapında ve var ise şube ve/ veya temsilcilikleri aracılığı ile yurt dışında da faaliyetlerde bulunur.

DERNEĞİN AMACI:


Madde 3 - Derneğin amacı; üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmaktır. Derneğin çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir: 
3.1 Üyeler arasında sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek
3.2 Y.T.Ü Mezunları, Öğretim Elemanlarını, Üniversite mensuplarını, Üniversitenin gelişmesine katkıda bulunanları ve Y.T.Ü. mezunu olmayan fakat akademik çevrede, iş, kültür, sanat ve medya dünyasında etkin olan kişileri bir araya getirerek kültürel yaşamlarının ve sosyal dayanışmanın gelişmesine katkıda bulunmak.
3.3 Üyelerin kültürel, sosyal, mesleki, bilimsel ve sportif gelişmelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
3.4 Y.T.Ü.'nün kuruluş ve gelişim amaçlarına yönelik konularda hizmet üretmek ve destek olmak.
3.5 Y.T.Ü.'nün ve mezunlarının tanıtılması için her türlü sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek.
3.6 Derneğin amacına uygun dernekler ile vakıflar ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak faaliyetlerde bulunmak.
3.7 Derneği ve çevresini değerlendirecek projelerin üretilmesini sağlamak. 
3.8 Derneğin uygun göreceği sportif oyunlar ve sağlıklı yaşam konularında faaliyetlerde bulunmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:


Madde 4 - Derneğin çalışma şekli aşağıda gösterilmiştir:
4.1 Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına çalışır.
4.2 Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, spor yarışmaları ve benzeri etkinlikler düzenler.
4.3 Dernek içinde oluşturulacak komiteler ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.
4.4 Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alabilir.
4.5 Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitaplar, CD, DVD, Web sayfaları ve benzeri dokümanlar hazırlar ve yayınlar.
4.6 Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir. 
4.7 Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır, fuarlara katılır.
4.8 Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.
4.9 Sponsorluklar ve reklamlar alır.
4.10 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
4.11 Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve/ veya temsilcilik açmak.
4.12 Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.


KURULUŞ VE KURUCULAR:


Madde 5 - Aşağıda ad ve soyadları, uyruğu, meslekleri, ikametgahı yazılı Dernek kurucuları tarafından 20.11.2000 tarihinde kurulmuştur.
1.Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ, TC, Öğr.Üyesi, Dilek Yıldızı Sok. Yasmin Apt. No:7/6 Etiler/ İST.

2.Prof.Dr.Ahmet AKSOY, TC, Öğr.Üyesi, Ataköy 3. Kısım O Blok. 30/3 Ataköy/ İST.

3.Prof.Dr.Çelik AKTAŞ, TC,Öğr.Üyesi,Tunaman Sok.And Apt.No:13/2 Fenerbahçe/İST

4.Yaşar BÜYÜKÇETİN, TC,İşadamı, Kuleli Mah. Setüstü Sok. No:9 Çengelköy/ İST.

5.Süleyman CANER,TC,İşadamı, Elmalı Köyü, Mehmet Akif Ersoy Mh.No:2 D:1 Beykoz/İST

6.Prof.Dr.Salih DURER, TC, Öğr.Üyesi, Acun Sok. Hamitbey Apt. No:10 d:6 Suadiye/ İST.

7.Bedi KORUN, TC, İşadamı, Ruhi Bağdadi Sok. No:3 Balmumcu/ İST.

8.Hüseyin ORANSAL, TC, İşadamı, Hacı İzzetpaşa sok. No:21/4 Gümüşsuyu-Taksim/ İST.

9.Selahattin ÖNER,TC,İşadamı, Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No.19-1 D.9 Göztepe/İST

10.Prof.Dr.Mehmet SÜMER,TC,Öğr.Üyesi,Atlıhan Sok.MenekşeApt.No:10/7 Fenerbahçe/İST

11.Mehmet TURCAN, TC, İşadamı, Çekmeköy, Çavuşbaşı Turcan Sok. No:1 Ümraniye/ İST.

12.Selva ÜNAL, TC, Okutman, Maya Sitesi, Düzgören Sok. Blk. 12 D:8 Etiler /İST.

13.Ertuğrul ERİŞ, TC, Öğr. Üyesi, Acıbadem Sok. No:226/5 Küçükçamlıca/ İST.

14.İbrahim ŞENOL, TC, Öğr.Üyesi, Silahtarbahçe Sok. Toros Apt. No: 4/1 Üsküdar/ İST.

15.Prof.Dr.M. Emre AYSU, TC, Öğr.Üyesi, Çamlık Cad. Hopa Evleri No:2 Ümraniye/İST.

16.Fuat ATTAROĞLU, TC, İşadamı, Yalı Cad. No:462/12 Karşıyaka/ İZMİR.

17.Hikmet TORAMAN, TC, İşadamı, İvedik Organize San. Bölgesi 691. sok. No:48 Ankara

18.Mehmet Fikri ÜNAL,TC, İşadamı,Hüdavendigar Mah.Kelebek Sok.No:5 Doburca- BURSA

19.Emre Berhan ORANSAL, TC, İşadamı, 67. Ada Kardelen N0:4-9 D:11 Ataşehir/ İST.

20.Mehmet BAYHAN, TC, Öğr.Üyesi, YTÜ Merkez Kamp. Sanat Tas. Fak. Yıldız/ İST.

21.Fatma Şenel BOYDAĞ, TC, Öğr.Üyesi, Hasırcıbaşı Cad. No:24/8 Kadıköy/ İST.

II-ÜYELİK HÜKÜMLERİ:

ÜYELİK KOŞULLARI:


Madde 6 - Fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş MK ve dernekler yasasında belirtilen sürekli veya hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile; Y.T.Ü. Mezunları, Öğretim Elemanları, Üniversite mensupları, Üniversitenin gelişmesine katkıda bulunanlar ve Y.T.Ü. mezunu olmayıp akademik çevrede, iş, kültür, sanat ve medya dünyasında etkin olan kişiler derneğe üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye'de ikamet etme hakkına sahiplerse üye kabul edilebilir.

ÜYELİK TÜRLERİ:


Madde 7 - Derneğin üç çeşit üyeliği vardır:
7.1. ASIL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü hükümleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar. 
Asıl üyelerin eşine ve/veya bir aile ferdine tüzük hükümleri uyarınca ve giriş ödentisinin yarısı ödenerek asıl üye hakkı verilebilir.
7.2. ONURSAL ÜYE: Ülkeye ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile 'Onursal' üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden, üye giriş ve yıllık ödentiler alınmaz. Onursal üyeler için ayrı bir defter tutulur. Onursal üyelikler Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından gözden geçirilir ve güncelleştirilebilir.
7.3 YILDIZ ÜYE: Asıl üye haklarına sahip özel bir üyelik türüdür. Bu üyelik için şartlar ve kontenjanlar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜYELİK İŞLEMLERİ :


Madde 8 - Üyelik koşullarını içeren adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
8.1 Dernekten temin edilen üyelik başvuru formu doldurulup imzalanır ve dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulur. Y.T.Ü. mezunu ve mensubu olmayan kişiler için iki üyenin önerisi gereklidir.
8.2 Adaya, üyelik başvuru formunun dernek yönetim kurulu başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde gerekli araştırma incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin yazılı cevap verilir; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir. 
8.3 Aday belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra "Dernek Üye Defterine" kaydedilir ve kendisine "Üye Kimlik Belgesi" verilir. 
8.4 Kabul işlemleri sonuçlanıncaya kadar aday üye derneğe devam edemez. Üyelik isteğinin reddine ilişkin dernek yönetim kurulu kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.
8.5 Red tarihinden itibaren aradan bir yıl geçmeden talep yenilenemez, talep iki defa red edilmiş ise bir daha derneğe giriş için başvurulamaz. 

TESİSLERDEN YARARLANMA KONUMLARI:


Madde 9 - Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları derneğin imkanlarından 'Tesis Kullanım Yönetmeliği'nde' öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptir. Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir:
9.1 AİLE KONUMU: Yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, dernek üyelerine yazılı talepleri ve gerekli evrakların teslimini takiben eş ve/veya çocuklarının aile konumundan yararlanabilmeleri için ek kart verilir. Aile konumundan yararlananlar üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadır.Üye çocukları ek kartlarından 25 yaşını bitirdikleri güne kadar yararlanabilirler ve o tarihte kartlarını iade etmek zorundadırlar. 
9.2 KONUK KONUMU: Konuklar, yönetim kurulunun belirleyeceği kurallar çerçevesinde lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konumuna giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadır.
9.3 VESAYET VE VELAYET KONUMU: Vesayet veya velayet altında olanların tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları vasi veya velilerinin yazılı iznine bağlıdır.

ÜYELİKTEN AYRILMA ve ÜYELİĞİN DONDURULMASI:


Madde 10 - Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları; yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır.
Üyenin isteği ve Yönetim Kurulunun kabulü ile üyelik toplam üç (3) yılı aşmayacak şekilde dondurulabilir. Bu süre bir defada veya birkaç yıllık kullanılabilir. Bu sürede ödenti alınmaz, seçme ve seçilme hakları kullanılamaz. 

ÜYELİKTEN CIKARILMA:


Madde 11- Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu tarafından aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:
11.1 Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Tüzük Hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmak.
11.2 Yazılı ikazlara rağmen üyelik ödentisini altı ay içinde ödememek.
Ödeme yapmayan üyelere, ödentilerinin yapılması için ödeme tarihi belirtilerek taahhütlü mektup ile ödeme daveti yapılır, adresinde bulunamayan üye için bu davetiye dernek merkezine 1 ay süre ile asılır. 
11.3 Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER:


Madde 12 - Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir:
12.1 Üyelik sıfatı sona eren üyenin, üyelikten ayrılma veya çıkarılma kararı Yönetim Kurulu tarafından alınır. Ayrılan veya çıkarılan üyenin "Dernek Üye Defteri" içindeki kaydı derhal silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez. Hakkında üyelikten çıkarma kararı verilen üyenin bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığını ileri sürerek genel kurula itiraz hakkı vardır. Üye ilk genel kurul toplantısına gündeme alınarak sunulmak üzere kararın kendisine tebliğinden itibaren bir (1) ay içinde yazılı itirazını Yönetim Kuruluna vermek zorundadır. Hakkında üyelikten çıkarma kararı verilen üye, savunmasını genel kurulda bizzat yapabileceği gibi, yazılı olarak bir diğer asıl üye aracılığı ile de yapabilir. Genel kurula verilen açıklayıcı bilgilerden sonra, genel kurulun bu konuda gizli oyla alacağı karar kesindir.
12.2 Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin ödentileri, yararlanma payları veya borçları ödenmediği taktirde tahsili için Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
12.3 Ölen üyenin varsa eşi veya bir aile ferdi, üyenin ölüm tarihini izleyen bir yıl içinde başvurması durumunda aile konumuna kabul edilebilir.
12.4 Üyelikten çıkarılan ya da dernek tesislerine sokulmamasına karar verilen kişiler, başka bir üyenin konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler. 

ÜYENİN HAKLARI:

 
Madde 13 - Üyelerin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile olağan ve olağanüstü genel kurullara katılmayı, her türlü göreve aday olmayı, oy kullanmayı ve derneğin tüzük, yönetmelik ve yönetim kurulu kararları ile belirlenen şartlar çerçevesinde tüm imkanlarından yararlanmayı kapsar. 

ÜYELERİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ:


Madde 14 - Üyelerin yükümlülükleri; dernek düzenine ve dernek organlarınca verilen kararlara uymak, huzuru bozacak ve diğer üyeleri rahatsız edecek davranışlarda bulunmamak, derneğe sadakat göstermek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmak, özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamak, derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü, onur ve manevi şahsiyetini zedelememek, dernekten maddi menfaat elde etmemek ve bu tür girişimlerde bulunmamak ilkelerini kapsar. 

III-ORGANLAR VE GÖREVLERİ:ORGANLAR:


Madde 15 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
15.1 Genel kurul
15.2 Yönetim Kurulu 
15.3 Denetleme Kurulu 
15.4 Onur Kurulu 

GENEL KURUL

:
Madde 16 - Dernek Genel Kurulu her yıl (olağan) olarak Şubat ayında üyelerin katılması ile toplanır ve üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:


Madde 17 - Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır:
17.1 Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul'a katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
17.2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
17.3 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, 17.2 de toplantıya çağrıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
17.4 Genel Kurul toplantısı birden çok kez bırakılamaz. 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:


Madde 18 - Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır: 
18.1 Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Listesi"ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurul'a katılan üyeler ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, yönetim kurulu başkanı ile sekreter tarafından imzalanan bir tutanak ile saptanır.
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
18.2 Genel Kurul; sekreterin toplantı yeter sayısının sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve üç Divan Sekreteri seçilir.
18.3 Genel Kurul'da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda bir (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleriyle ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.
18.4 Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 
18.5 Genel kurulda, yönetim, denetleme ve onur kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
18.6 Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:


Madde 19 - Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde toplantıya çağrılır.
19.1 Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)'nin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu ile,
19.2 Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar ile,
19.3 Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde alacağı karar ile,
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:


Madde 20 - Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
20.1 Türk yasaları ile derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.
20.2 Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.
20.3 Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.
20.4 Geçen çalışma programına ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, denetim kurulunun denetim raporunu onaylamak, yönetim kurulu üyelerini aklamak.
20.5 Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.
20.6 Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.
20.7 Derneğe taşınmaz mal alınıp gerektiğinde mevcut taşınmaz malların satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
20.8 Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek. 
20.9 Yasalarda ya da dernek ana tüzüğünde Genel Kurul'da yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
20.10 Yönetim Kurulu'nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
20.11 Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
20.12 Derneğin vakıf kurması.
20.13 Derneğin fesih edilmesi.
20.14 Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması.
Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

YÖNETİM KURULU:

 
Madde 21 - Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu'nun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:
21.1 Asıl üyeler arasından Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada her biri salt çoğunluğu sağlamak şartıyla asıl üye adayları arasından en çok oy alarak seçilmiş 5 (beş) asıl üye ile yedek üye adayları arasından en çok oy alarak seçilmiş 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
İlk oylamada, yönetim kurulu için gerekli asıl ve yedek üye sayısına salt çoğunluk sağlanarak ulaşılamaması durumunda eksik kalan yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerini tamamlamak üzere, yapılacak ikinci oylama salt çoğunluğu sağlayamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar arasından, eksik asıl ve yedek üye sayısının en fazla 2 katı sayıda asıl ve yedek üye adayı ile yapılır. 
Asıl üye ve yedek üye seçiminde adayların gereğinden fazlası eşit oy alır ise, bunların arasından yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini oluşturacak olanlar divan başkanı tarafından kura yöntemi ile belirlenir. 
21.2 Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısının altına düşerse Genel Kurul kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
21.3 Yönetim Kurulu seçildiği genel kurul toplantısından başlamak üzere iki (2) yıl süre ile görev yapar
21.4 Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir (1) hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilir.
21.5 Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
21.6 Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üç (3) olup kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:


Madde 22 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 
22.1 Yasalar ve tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak.
22.2 Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
22.3 Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunlar on (10) gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirmek
22.4 Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, dernek amacına uygun olarak başka yerlerde gayri menkuller kiralamak.
22.5 Çalışma dönemi çalışma programını, bütçe yönetmeliğini, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak
22.6 Geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak
22.7 Genel kurul toplantılarının tarihini, yerini, saatini ve gündemini saptamak 
22.8 Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteleri kurmak ve raporları hakkında karar almak.
22.9 Dernek ana tüzüğünün hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları genel kurulun onayına sunmak.
22.10 Genel kurul toplantılarında alınan kararları uygulamak, üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.
22.11 Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak.
22.12 Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
22.13 Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğü'nde, yönetim kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek
22.14 Derneğin görevlerini yerine getirmek amacıyla ilgili yönetmelikleri hazırlamak, genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak
22.15 Gerekli görülmesi halinde ülke çapında veya yurt dışında dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile şube ve/veya temsilcilik açmak, üyelerin derneğin tesisleri dışındaki yerlerden yararlanması için özel anlaşmalar yapmak ve derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

DENETLEME KURULU:


Madde 23 - Derneğin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, asıl üyeler arasından Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada her biri salt çoğunluğu sağlamış olmak şartıyla asıl üye adayları arasından en çok oy alarak seçilmiş 3 (üç) asıl üye ile yedek üye adayları arasından en çok oy alarak seçilmiş 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
İlk oylamada, denetleme kurulu için gerekli asıl ve yedek üye sayısına salt çoğunluk sağlanarak ulaşılamaması durumunda eksik kalan denetleme kurulu asıl ve yedek üyeliklerini tamamlamak üzere, yapılacak ikinci oylama salt çoğunluğu sağlayamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar arasından, eksik asıl ve yedek üye sayısının en fazla 2 katı sayıda asıl ve yedek üye adayı ile yapılır. 
Asıl üye ve yedek üye seçiminde adayların gereğinden fazlası eşit oy alır ise, bunların arasından denetleme kurulunun asıl ve yedek üyelerini oluşturacak olanlar divan başkanı tarafından kura yöntemi ile belirlenir. 
Denetleme Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az üç (3) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2)'dir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyeler genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılması mecburidir. 
Denetleme kurulu seçildiği genel kurul toplantısından başlamak üzere iki (2) yıl süre ile görev yapar.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
23.1 Dernek işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak amacıyla üç ayda bir derneğin defterlerini ve belgelerini incelemek.
23.2 Üç aydan fazla ara vermemek üzere sık sık dernek veznesini denetlemek.
23.3 Yönetim Kurulunun kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyup uymadığını izlemek.
23.4 Hesapların düzenli işlenmesine ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek.
23.5 Eksik ve usulsüz bulduğu harcamalar ile tüzüğe aykırı işlemler ve denetlemeleri konusunda Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak.
23.6 Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul öncesi üyelere dağıtılacak biçimde hazırlattırmak.
23.7 Görev ve yetki alanı içinde önemli gördüğü hususlar hakkında Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulundan istemek. 
23.8 Kendi içlerinden biri aracılığıyla Genel Kurulda raporlarını okumak.
23.9 Genel Kurulda, Denetleme Kurulunu ilgilendiren soruları cevaplandırmak. 
23.10 Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Denetleme kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi aralarından birine belirli konularda inceleme ve araştırma görevi de verebilir.

ONUR KURULU :

 
Madde 24 - Onur Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kuruluna tavsiye edebileceği cezalar aşağıda gösterilmiştir:
24.1

SEÇİLİŞ ŞEKLİ:

Onur kurulu asıl üyeliğine karar alındıktan sonra 24 (yirmi dört) ayını tamamlayan üyeler arasından Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada her biri salt çoğunluğu sağlamak şartıyla asıl üye adayları arasından en çok oy alarak seçilmiş 3 (üç) asıl üye ile yedek üye adayları arasından en çok oy alarak seçilmiş 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
İlk oylamada, onur kurulu için gerekli asıl ve yedek üye sayısına salt çoğunluk sağlanarak ulaşılamaması durumunda eksik kalan onur kurulu asıl ve yedek üyeliklerini tamamlamak üzere, yapılacak ikinci oylama salt çoğunluğu sağlayamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar arasından, eksik asıl ve yedek üye sayısının en fazla 2 katı sayıda asıl ve yedek üye adayı ile yapılır. 
Asıl üye ve yedek üye seçiminde adayların gereğinden fazlası eşit oy alır ise, bunların arasından onur kurulunun asıl ve yedek üyelerini oluşturacak olanlar divan başkanı tarafından kura yöntemi ile belirlenir. 
Yedek üyeler asıl üyelerin mazeretleri veya çekilmeleri halinde aldıkları oy sırasına göre onur kuruluna katılırlar. Onur Kurulu, seçimi izleyen 1 hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer ve sonucu Yönetim Kuruluna bildirir. Onur Kurulu ancak Yönetim Kurulunca kendisine verilen işleri inceler, çoğunlukla karar alır ve oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlar.
24.2

ÇALIŞMA USULÜ:

Onur kurulu ilgilileri kurul halinde veya raportör üye yoluyla dinler. Şikayet edilen üyenin sözlü veya yazılı savunması alınmadıkça herhangi bir karar verilemez. Üye kendisine yazılı olarak bildirilen ve savunmasını yapmak için davet edilen günde hazır bulunmaz veya verilen süre içinde savunmasını kurula ulaştırmaz ise mevcut duruma ve toplanan delillere göre karar verilir. Kurul şahit dinlemek ve gerekli incelemeleri yapma yetkisine sahiptir.
24.3

DİSİPLİN CEZALARI:

Onur Kurulunca Yönetim Kuruluna tavsiye edilebilecek cezalar aşağıda sıralanmaktadır:
24.3.1 Uyarı: En hafif ceza olup üyenin söz ve eylemini bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak yapılır fakat üyenin siciline işlenmez.
24.3.2 Kınama: Üyenin söz ve eyleminin kötü birşey olduğunu ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Yönetim Kurulu tarafından dernek ilan tahtasına asılır ve üyenin siciline işlenir.
24.3.3 Geçici Olarak Tesislerden Uzaklaştırma: Bu ceza bir aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyenin tesislere girmekten ve imkanlarından faydalanma haklarından alıkonulmasıdır. Geçici uzaklaştırma cezası Yönetim Kurulu tarafından dernek ilan tahtasına asılır ve üyenin siciline işlenir.
24.4

CEZALARIN TAKDİRİ:

Onur Kurulu kendisine intikal eden olayın mahiyetine, tarafların durumuna ve özellikle, derneğin ahengine ve varlığına yaptığı etkinin önem derecesine göre yukarıdaki cezalardan birini Yönetim Kuruluna tavsiye yetkisine sahiptir. Hafifletici sebeplerin mevcudiyeti halinde gerekçesini belirtmek suretiyle bir aşağı derecedeki cezayı tavsiye edebilir.
24.5

CEZALARIN KESİNLİĞİ VE TUTANAKLARI:

Onur Kurulu çalışmaları, özel tutanaklarla tespit edilir ve bu tutanaklar kurulca imzalanır. Çalışma sonunda verilecek tavsiye niteliğindeki kararlar tasdikli karar defterine aynen işlenir ve karar katılanlar tarafından imzalanır.Yönetim Kurulunca görüşüldükten sonra karara bağlanan cezalar kesindir.
24.6

KARARLARIN UYGULANMASI :

Onur Kurulunun tavsiye kararlarını Yönetim Kurulu değerlendirir, karara bağlar, uygular ve gerekli tedbirleri alır.

ORTAK HÜKÜMLER:


Madde 25 - Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir (1) hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

KARARLARIN UYGULANMASI

:
Madde 26 - Genel Kurul'ca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve adresleri Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildirilir.

IV-MALİ HÜKÜMLER

ÇALISMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

:

Madde 27 - Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı genel kurulu tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar için yönetimde bulunan yönetim kurulu harcamaya yetkilidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

 :
Madde 28 - Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
28.1 Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde asil üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır. Giriş ödentisinin cinsi, ödeme şartları ve hangi hesaba yatırılacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
28.2 Yıllık ödenti: Asıl üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğe devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır. Aidatlar her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir.
28.3 Yararlanma Payı: Üyeler, konuklar ve yararlanma konumunda bulunanlar; dernek, lokal ve tesislerden yararlanmak istedikleri taktirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar. 
28.4 Katılma Payı: Lokal ve tesislerin yeniden inşası ya da mevcudunda yapılacak değişiklikler için öngörülen proje giderlerini karşılamak amacıyla çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup üyelerden talep edilebilir.
28.5 Dernek taşınır ve taşınmaz mallarıyla haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
28.6 Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
28.7 Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile yardım toplama mevzuat hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar
28.8 Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler 
28.9 Dernek mal varlığından elde edilecek gelirler
28.10 Bu maddede yazılı ödenti ve payları ödemeyenlerden alınacak faizler
28.11 Diğer gelirler
Dernek; siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardım edemez.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

:
Madde 29 - Derneğin parası bankalarda saklanır. Günlük işlerin görülmesi için kasada yönetim kurulunun alacağı karar gereği kadar para bulunur.Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıdaki gösterilen yöntemler uygulanır:
29.1 Giriş ödentisi ve yıllık ödenti Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme şartları ve takvimine göre tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ayrıca geciken ödentiler ve paylar için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.
29.2 Dernek gelirleri Dernekler Kanunu yönetmeliğine göre bastırılan ve tasdik ettirilen alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildirilir. Alındı belgesine, ödenti ve bağış ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzalanır.
29.3 Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, kasa fişi ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
29.4 Alındı belgeleri, fatura, makbuz ve harcama belgelerini saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır.

DEFTERLER:

 
Madde 30 ' Dernek, Vergi Usul Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve bunlara ilişkin çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenen defterleri tutar. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

30.1 Dernek Üyeleri Defterleri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödenti tahakkuk ve ödemeleri ve üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere yazılır.
30.2 Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve tüm üyeler tarafından imzalanır.
30.3 Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer evraklar tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak suretiyle bu deftere işlenir.
30.4 Bilanço Esası Defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin olduğu hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklı yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ve kasa defterine işlenir.
30.5 Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleriyle bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.
30.6 Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.
30.7 Alındı Belgesi Defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş no.ları, verildiği kişiler, veriliş ve iade tarihleri ile ilgililerin imzaları bu deftere kaydedilir.
30.8 Onur Kurulu Karar Defteri

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:


Madde 31 ' Dernek Genel Kurul Kararı ile borçlanabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

 
Madde 32 ' Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin ilk toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantı katılan üyeler ile yapılır. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

DERNEĞİN DAĞITILMASI:


Madde 33 - Dernek özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı olağanüstü genel kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı taktirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak katılan üye sayısı yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Genel kurulda dağıtılma kararının hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. 

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:


Madde 34 - Dernek kuruluş ve amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya tüzükte belirtilen toplantı yeter sayılarının bulunamamasından dolayı üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. 

TASFİYE:

 
Madde 35 - Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal. para, ve sır hakları fesih kararını genel kurulca tasfiye esasları tespit edilerek karara bağlanır. Derneğin bütün para, mal ve hakları Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı'na intikal eder.

İÇ DENETİM:


Madde 36 - Derneğin yönetim yeri, her çeşit eklentileri, defterleri ve hesapları her zaman denetlenebilir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerlerine ve eklerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:


Madde 37 ' Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Satın alınan bağış veya vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuyla tescilinden itibaren otuzgün içinde 'Taşınmaz Mal Bildirimi'ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

CEZAİ HÜKÜMLER:


Madde 38 - Dernek faaliyetlerini aykırı amaçlarla yönetmek isteyenler, üye olmaları kanunen yasaklandığı halde üye olanlar ve bu kişileri bilerek üyeliğe kabul edenler Dernekler Kanunu ve ilgili kanunlara göre cezalandırılırlar.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:


Madde 39 - Dernek ana tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunun hükümleri uygulanır. 

YÖNETMELİKLER:


Madde 40 - Dernek ana tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulu'nun hazırlayacağı ve Genel Kurul'un onaylayacağı aşağıdaki yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır:
40.1 Genel Muhasebe Yönetmeliği 
40.2 Personel Yönetmeliği 
40.3 Tesis Kullanım Yönetmeliği 

YÜRÜRLÜK:


Madde 41 - Bu ana tüzük 26.01.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME:

Madde 42 - Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye Genel Kurul Kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.